Các bài viết về Android, C#, ASP.Net, C, C++, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS, Database, SQL SERVER, MySQL

15:00 ngày 28-09-2017

SQL SERVER: Sử dụng INDEX để tăng tốc độ thực thi câu truy vấn

Khi dữ liệu trở nên quá lớn, câu truy vấn sẽ phải tiêu tốn nhiều hơn về thời gian và tài nguyên hệ thống để thực thi. Để nâng cao hiệu năng của câu truy vấn, INDEX được sử dụng như một thành phần bổ trợ

Index là gì Index là một trong những thành phần quan trọng của SQL nó hổ trợ việc truy vấn dữ liệu nhanh hơn. Giống như phần mục lục trong cuốn sách, Index giúp SQL Server xác định được nơi dữ liệu bạn đang tìm một cách nhanh chóng. Hãy tưởng tượng quá trình truy vấn dữ liệu với mệnh đề WHERE, hệ thốn...

 

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới