Các bài viết về Android, C#, ASP.Net, C, C++, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS, Database, SQL SERVER, MySQL

15:00 ngày 04-11-2017

Base64 và Cache Image trong LocalStorage

Base64 là một chuẩn mã hóa sử dụng các chuỗi ký tự với một bảng mã gồm 6 bit. Base64 thường được sử dụng để mã hóa các tập tin đa phương tiện âm thanh, hình ảnh và video

Trong Base64, 64 ký tự đại diện cho các giá trị từ 0-63 được hình thành từ tổ hợp 6 bit. Các ký tự bao gồm A-Z (tương ứng chỉ số từ 0-25 trong Base64), a-z (tương ứng chỉ số từ 26-51 trong Base64), 0-9 (tương ứng chỉ số từ 52-61 trong Base64) và 2 ký tự +, / (tương ứng chỉ số 62 và 63 trong Base64). Chuỗi mã...

 

15:00 ngày 03-11-2017

PerformanceNavigation và cách thức truy cập Website (Page)

Trong quá trình xây dựng Website, đôi khi chúng ta cần xác định cách mà một Page được truy cập: Mở từ thanh địa chỉ của trình duyệt, từ history hay Page được Reload,...

Các trình duyệt cung cấp cho chúng ta một giao diện gọi là PerformanceNavigation. PerformanceNavigation thể hiện trạng thái, hành vi để tải trang web. Đối tượng của PerformanceNavigation có thể nhận được thông qua performance.navigation. Các thuộc tính của PerformanceNavigation: - PerformanceNavigati...

 

04:00 ngày 11-09-2017

HTML5 Web Workers là gì

Một Web Worker là một chương trình JavaScript chạy trong background. Vì vậy, Web Worker sẽ không làm treo web khi chạy, nó sẽ không tác động đến hiệu suất của Website

Khi thực thi một đoạn JavaScript trong trang HTML. Website sẽ không phản hồi người dùng cho đến khi đoạn Script được thực thi xong. Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng nếu đoạn JavaScript thực thi khá lâu. WebWorker sẽ chạy trong background, không bị tác động bởi các đoạn mã khác, không ảnh hưởng tới hiệu suấ...

 

02:00 ngày 11-09-2017

Lưu trữ cục bộ trong HTML5: Local Storage và Session Storage

Ngoài Cookies, HTML5 cung cấp phương thức lưu trữ mới bên phía giao diện người dùng gọi là HTML Local Storage. Chúng được bảo mật và lưu trữ được dữ liệu lớn hơn (it nhất là 5MB)

HTML5 cung cấp 2 phương thức lưu trữ mới ở phía giao diện người dùng đó là Local Storage và Session Storage. Chúng được gọi là HTML Local Storage. - Local Storage: Dữ liệu được lưu trữ mãi mãi. - Session Storage: Dữ liệu chỉ được lưu trữ và sử dụng cho một session của page. Việc mở trang web với new tab hoặc window, session mới ...

 

02:00 ngày 12-08-2017

Angular Tree

Angular Tree là một AngularJS UI component. Angular Tree có thể sort nested lists, hổ trợ drag & drop và không phụ thuộc vào JQuery

Angular Tree là một thư viện hổ trợ khá mạnh các thao tác trên Tree. Rất phù hợp với các dự án dùng angularjs. Link tham khảo tại:  Github: https://github.com/angular-ui-tree/angular-ui-tree Example: https://angular-ui-tree.github.io/angular-ui-tree/#/basic-example

 

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới