Các bài viết về Android, C#, ASP.Net, C, C++, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, AngularJS, Database, SQL SERVER, MySQL

08:00 ngày 12-01-2017

Sử dụng chrome trong lập trình web

Chrome là trình duyệt khá phổ biến hiện nay. Chrome hổ trợ khá đầy đủ các công cụ cho một developer như debug javascript, CSS, Network,...

Bài viết này sẽ cho bạn một cái nhìn tổng quan về các thành phần hổ trợ Developer của trình duyệt Chrome. Bài này không đi vào chi tiết các thành phần. Để tìm hiểu cách chi tiết bạn có thể tham khảo link ở cuối bài viêt. Để mở chế độ dành cho lập trình viê...

 

Chuyên Mục

Phản Hồi Mới